Λοξές ταινίες - ρέλια

Διατίθενται σε καρίνα και ποπλίνα

 

Ύφασμα: Καρίνα, Ποπλίνα

Παραμετροποίηση: Αποδεκτή

 

Ύφασμα: Καρίνα, Ποπλίνα

Παραμετροποίηση: Αποδεκτή

 

Ύφασμα: Ποπλίνα, κορδόνι

Παραμετροποίηση: Αποδεκτή

 

Ύφασμα: Καρίνα

Παραμετροποίηση: Αποδεκτή

 

Ύφασμα: Καρίνα, Ποπλίνα, Τσεπόν

Παραμετροποίηση: Αποδεκτή

 

Ύφασμα: Ποπλίνα

Παραμετροποίηση: Αποδεκτή